Stop Smog to pilotażowy projekt polegający na dofinansowaniach termomodernizacji budynków i wymiany źródeł ciepła

2019-10-18

Smog to połączenie niekorzystnych warunków pogodowych i dużej ilości zanieczyszczeń z kominów gospodarstw domowych. – Smog to wielki problem nie tylko Polski, ale i Europy. Smog jest unoszącą się chmurą, która znajduje się nad miastem. Zaznaczył, że na program przeznaczono ponad 100 mld zł. Zaprezentowany został także rządowy program ,,Stop smog http://dpf-warszawa.pl/”, zapewniający środki finansowe. Stop Smog to pilotażowy projekt polegający na dofinansowaniach termomodernizacji budynków i wymiany źródeł ciepła. - Osobom dotkniętym ubóstwem energetycznym należy w 100 procentach sfinansować koszty termomodernizacji - uważa rządowy pełnomocnik. Od ekologicznych efektów osiągniętych w Skawinie zależeć będzie, czy program znajdzie kontynuację w takiej formule w całej Polsce. Nowy program ma charakter pomocy społecznej. Warto nadmienić, że program skierowany jest szczególnie do osób fizycznych, które są właścicielami domów jednorodzinnych. Sosnowiec i Rybnik, których program „Smog stop” nie obejmuje. Smog zabija ponad 3 mln ludzi rocznie na całym świecie. Zaznaczył, że na program przeznaczono ponad 100 mld zł. W ubiegłym roku przedstawiciele tych miast zostali zaproszeni przez marszałka Senatu na spotkanie, na którym usłyszeliśmy, że rządowy program dotyczący powietrza jest opracowywany. Dlaczego rząd proponuje teraz nowy program związany z termomodernizacją, a więc ociepleniem budynków? – Z pewnością program w przekazanej wersji jest nie do przyjęcia, zwłaszcza dla miast naszego regionu. Smog może wywołać bóle głowy, jak również intensyfikować reakcje alergiczne lub astmę. Smog jest bardzo niebezpieczny pod kątem zdrowia ludzkiego. Smog daje się we znaki nie tylko w Polsce. Według wcześniejszych zapowiedzi cały program termomodernizacji w 23 gminach ma kosztować. Pomóc ma także rządowy program termomodernizacji. Program to pilotaż, a kwota w stosunku do potrzeb niewielka. Smog powstaje na skutek wymieszania powietrza z zanieczyszczeniami i spalinami, powstającymi w efekcie działalności człowieka. Będziemy chcieli w dalszym ciągu program kontynuować. Rząd zapowiedział przeznaczenie 180 milionów złotych na pilotażowy program termomodernizacji domów jednorodzinnych, który na razie obejmie pojedyncze gminy w Małopolsce i na Śląsku. W obecnych czasach smog jest jednym z największych zagrożeń dla naszego zdrowia i życia. Mamy więc dwa poważne problemy - smog i ubóstwo energetyczne. - Na ten program przeznaczamy ponad 100 mld zł, na wsparcie finansowe i to w wysokości do 90 proc. Uruchomiony ma zostać także program powszechnej termomodernizacji budynków mieszkalnych. Źródła i rodzaje zanieczyszczeń, przez które powstaje smog to głównie ogrzewanie domów oraz spaliny samochodowe. Rządowy program wyklucza natomiast miasta powyżej. Program rządu jest pilotażowy, a z ekspertyz wynika, że to kropla w morzu potrzeb. Rząd chce przeznaczyć 180 mln na pilotażowy program termomodernizacyjny. Niestety, występuje również zjawisko rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń na inne obszary, czyli tak zwany smog napływowy.

@ Copyright 2018